Regulamin członkostwa Korony Młodych

 1. Członkiem Korony Młodych może zostać każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo od 13 do 26 roku życia.
  • Członkiem Korony Młodych może być osoba, która nie jest członkiem innej partii, nie należy do żadnej organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem Korony Młodych i nie wspiera takiej partii i organizacji.
  • Członkowie Korony Młodych nie mogą działać jednocześnie w innych młodzieżowych partiach i organizacjach działających przy partiach politycznych.
  • Członkowie Korony Młodych są zobowiązani przestrzegać zasady statutu Korony Młodych oraz działać zgodnie z założeniami partii.
  • Członkowie Korony Młodych są zobowiązani do opłacania comiesięcznych składek członkowskich w wysokości 10 złotych.
  • Członkowie Korony Młodych są zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniach lokalnych struktur Korony Młodych.