WYJAZDY KORONY MŁODYCH

Korona Młodych jak zapowiedziała tak zrobiła. Na konferencji prasowej w Sejmie 13 stycznia 2023 roku ogłosiliśmy nasz program do zrealizowania na rok 2023. W programie znalazł się między innymi podpunkt o zajęciach integracyjno-szkoleniowych. Jeden wyjazd już się odbył, a w planie mamy już następne dwa. Uczestnikom ostatniego wyjazdu bardzo się podobało i z całą pewnością możemy zapewnić, że kolejne wyjazdy będą również się wszystkim podobały. To czas nie tylko na pogłębianie wiedzy, ale też czas na wspólną integrację pod jednym sztandarem – Konfederacji Wolność i Niepodległość. Dlatego na nasze wyjazdy zapraszamy nie tylko członków Korony Młodych, ale także członków wszystkich koalicyjnych młodzieżówek i partii. Zapraszamy także wszystkich, którzy nie działają w żadnej partii, ani młodzieżówce, ale bliskie im są poglądy Konfederacji.

Lista wyjazdów:

1. Wyjazd zimowy Korony Młodych 2023

13-15 stycznia 2023, Warszawa

2. Wyjazd letni Korony Młodych 2023

Lipiec 2023, lokalizacja w trakcie ustaleń Link do zapisów pojawi się wkrótce